urban-nutters_cover-blog-gin-prohibition-gin-lane
/

飲Gin飲到要殺人

為女死為女亡就聽得多,但為Gin死為Gin亡你又聽過未? 咁大件事冇人講? 冇人講咪我講囉!

urban-nutters-blog-gin-prohibition

嗱點解啲人會喺18世紀為Gin而陷入半世紀嘅瘋狂,甚至成為窮人恩物? 因為飲Gin仲安全過飲水,同埋喺1689年至1697年期間,倫敦政府禁止咗白蘭地嘅入口,同埋鼓勵啲人整杜松子酒,而且啲蒸餾廠又細又簡單,咁就令到Gin 好似「我的愛如潮水」咁,開到一發不可收拾!

Gin喺嗰陣易整又易買,倫敦每一個角落都會見到買Gin嘅地方,(好似7-11咁梗有一間喺你左近),倫敦貧民窟邊到都喺星期五嘅LKF,到處都係飲醉酒嘅人。

其實點估到除咗窮人為咗Gin瘋狂,連女人都癲埋一份?Gin出現之前,英國人飲啤酒基本都視為男人象徵,但Gin嘅出現重新定義對飲酒嘅睇法。Gin令女人為酒而瘋狂,而Gin嘅黑歷史都喺女人身上出現。 一幅Gin Lane(琴巷)嘅圖就係表表者,除左周圍都喺醉酒佬之外,就係一個阿媽醉到自己個仔就嚟跌死都唔知,甚至仲有阿媽殺咗自己個女,就係為咗賣咗佢地啲衫嚟買Gin飲!

urban-nutters-blog-gin-prohibition-gin-lane

聽到咁你仲想像唔到當時嘅人對Gin有幾crazy? 咁又唔好以為飲Gin一定要賣女先,而家嘅人隊Gin shot都隊到斷片都夠晒crazy喇,喺咪? 但無可否認Gin都係受女士歡迎,下次我哋講吓倫敦一定係Dry Gin?

Once you try Gin, you never go back!

網上圖片

William Lee

自命八卦,即是好有好奇心,使他更有創作力,William認為Gin的好玩之處就是飲Gin、造Gin方式日新月異。「Gin對我嚟講係好廣闊嘅嘢,有排玩!會係繼vodka之後最強大嘅烈酒,有機會取代威士忌地位!」未來的Gin會更好玩,更有彈性。他甚至希望憑他的創作力,為這種最易成為話題的酒整合一個專業認證,媲美其他飲品。

留言

Your email address will not be published.